WidsMob SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ: BU BİR LİSANS, SATIŞ DEĞİLDİR

Bu WidsMob Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (Sözleşme veya Lisans veya EULA), son kullanıcı (bundan böyle Siz veya Lisans Sahibi olarak anılacaktır) ile programın ve yazılımın geliştiricisi ve sahibi olan WidsMob Technology Co., Limited (bundan böyle Lisanslı Yazılım veya WidsMob veya Yazılım).

ÖNEMLİ: YAZILIMI, BELGELERİ, WIDSMOB EFFECTS MAĞAZASINDAN TOPLAMALARI (topluca "YAZILIM") İNDİREREK, ERİŞEREK, KURARAK VEYA KULLANARAK BU SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

Lütfen yazılımı indirmeden veya kurmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Özel yazı tipi ile 5., 6., 14., 15., 16. Maddeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür maddelere azami dikkat gösterilmelidir. Bu SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNE (EULA) katılmıyorsanız veya bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen WidsMob ile iletişime geçin. Lisanslı Yazılımın sizin tarafınızdan ("Lisans Alan") yüklenmesi, kopyalanması, erişilmesi veya kullanılması, bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarının kabul edildiğini ve bunlara uyulacağını taahhüt eder.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR:

1. LİSANSLI YAZILIM

"Lisanslı Yazılım", aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu EULA'nın sağlandığı dosyaların, disklerin, CD-ROM'ların, DVD'lerin veya diğer ortamların tüm içeriğini içerir: üçüncü taraf bilgisayar bilgileri veya yazılımı Lisans Verenin, Lisanslı Yazılıma dahil edilmek üzere lisans verdiğini; Lisanslı Yazılım ile ilgili yazılı materyaller veya dosyalar ("Belgeler"); yazı tipleri; Varsa, Lisanslı Yazılımın değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri, eklemeleri ve kopyaları.

2. LİSANSIN VERİLMESİ

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, WidsMob size (bir kişiye) Yazılımı yalnızca kişisel olarak iki ayrı bilgisayara indirme, kurma ve etkinleştirme için sınırlı, geri alınabilir, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez hak verir. WidsMob'dan ticari bir lisans satın almadığınız sürece, özel ve ticari olmayan kullanım. Yazılımı başkalarıyla paylaşmak veya başkalarının bu Yazılımın içeriğini görüntülemesine izin vermek Lisansı ihlal eder. WidsMob'dan önceden çok kullanıcılı bir lisans satın almadıysanız, Yazılımı bir ağ üzerinden kullanıma sunamaz veya herhangi bir şekilde Yazılımı birden fazla kullanıcıya sağlayamazsınız. WidsMob, bu Sözleşmede Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

3. LİSANS SINIRLAMALARI

1. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımın veya Belgelerin tamamını veya herhangi bir kısmını değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez, alt lisans veremez, kiralayamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez.

2. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımın veya Belgelerin tamamından veya herhangi bir kısmından herhangi bir türev çalışma oluşturmamayı veya başkalarına izin vermemeyi kabul edemez; ve Lisans Alan, Lisanslı Yazılımın kaynak kodunu ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma veya başka bir şekilde keşfetme girişiminde bulunamaz.

3. Lisans Alan, bir ortam değişimini veya yükseltilmiş sürümü önceki bir sürüme ikame olarak aldıktan sonra Lisanslı Yazılımın önceki bir sürümünü kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin veremez ve kabul eder (bu durumda Lisans Alan önceki sürümü imha etmelidir).

4. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımı herhangi bir işletme, uçak, gemi, nükleer tesis, yaşam destek makinesi, iletişim sistemi veya yazılım arızasının meydana gelebileceği diğer ekipmanların işletilmesinde kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin veremez ve kabul edemez. kişisel yaralanmaya, ölüme veya çevresel zarara neden olabilir.

5. Lisans Alan, Lisans Verenin telif hakkı veya ticari marka bildirimlerini veya Lisans Verenin Lisanslı Yazılım veya Dokümantasyona dahil ettiği herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı ve ticari marka bildirimlerini kaldırmamayı veya başkalarının kaldırmasına izin veremez ve kabul edemez.

6. Lisans Alan, bir tesis yönetimi, zaman paylaşımı, hizmet sağlayıcısı veya hizmet bürosu düzenlemesinin bir parçası olarak Lisanslı Yazılımı üçüncü şahıslar için uygulamaları barındırmak üzere kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin veremez ve kabul edemez.

7. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımı yasa dışı olan veya bu EULA tarafından izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin veremez ve kabul edemez.

8. Lisans Alan, WidsMob tarafından Yazılım dahilinde sağlanmayan diğer müzik parçalarını, öğelerini, resimleri, videoları, bunları kullanmak için bir lisansınız veya izniniz veya uygun yetkiniz olmadıkça kullanamaz.

9. Lisans Alan, Yazılımdaki (Efekt Mağazasından Koleksiyonlar dahil) herhangi bir müzik parçasını, unsurları, resimleri, videoları ticari olarak veya bu Sözleşmede belirtilmeyen başka bir şekilde kullanamaz.

4. KURULUM

Lisans Alan, Lisanslı Yazılımın bir kopyasını tek bir bilgisayara kurabilir. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımın kurulu olduğu bilgisayarın birincil kullanıcısı olmalıdır. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılımın tüm kurulumları için geçerli olacaktır. Lisanslı Yazılımın üç veya daha fazla bilgisayara yüklenmesi yasaktır. Lisans Alan, yazılımı iki veya daha fazla bilgisayara kurmak isterse, Lisans Alan birden çok lisans satın alabilir ve kurabilir. Lisans Alan, Lisans Alan Tarafın Lisanslı Yazılımı yüklemesi ve kullanmasıyla ilgili tüm masraflardan tek başına sorumlu olacaktır.

5. YAZILIM İYİLEŞTİRME PROGRAMI

WidsMob, bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, gizliliğinizi her zaman korumaya yardımcı olmayı taahhüt eder. Bu ifade, anonim veri toplama sürecini ve WidsMob Yazılım Geliştirme Programı için kullanım uygulamalarını açıklamaktadır.

Yazılımı, özelliklerini ve kullanıcı deneyimini sağlamak ve iyileştirmek için, WidsMob yazılımının çeşitli modüllerinin ve işlevlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri otomatik olarak toplayacak, koruyacak, işleyecek ve kullanacağız. Yazılım kullanımıyla ilgili istatistiksel analiz amacıyla da bilgiler anonim olarak toplanır.

Bu tür bilgileri yalnızca son kullanıcılara mümkün olan en iyi yazılım deneyimini sağlamak amacıyla kullanacağız. Toplanan veriler pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecek, paylaşılmayacak, satılmayacak, takas edilmeyecek veya kiralanmayacaktır. Bu hizmeti etkinleştirmek istemeyen kullanıcılar için, kurulum işlemi sırasında gelişmiş seçenekler menüsünden vazgeçebilirsiniz.

6. AKTİVASYON

Lisanslı Yazılım, lisanssız veya yasadışı kullanımını önlemek için tasarlanmış teknolojik önlemler içerir. Lisanslı Yazılım, Lisans Alan'ın Lisanslı Yazılımı bir makineye yükleme ve kaldırma yeteneğini, sınırlı sayıda bilgisayar için ve satın alınan Lisans tarafından belirlenen belirli bir süre için sınırlı sayıda olmak üzere sınırlayan bir uygulama teknolojisi içerebilir. Lisanslı Yazılım, kurulum sırasında ve Dokümantasyonda aktivasyon gerektirebilir. Bu tür uygulanabilir aktivasyon prosedür (ler) i izlenmezse, Lisanslı Yazılım yalnızca sınırlı bir süre boyunca çalışabilir. Etkinleştirme gerekliyse, ancak Lisans Alan, Belgelerde belirtilen veya kurulum sırasında açıklanan sınırlı süre içinde etkinleştirmeyi tamamlamazsa, Lisanslı Yazılım, etkinleştirme tamamlanıncaya kadar çalışmayı durduracak ve bu süre sonunda işlevsellik geri yüklenecektir. Lisans Alan Tarafın etkinleştirme süreciyle ilgili herhangi bir sorunu varsa, Lisans Alan, destek için Lisans Veren müşteri hizmetlerine başvurabilir.

7. DEĞERLENDİRME KOPYASI

Lisans Alan Tarafa, Lisanslı Yazılımın bir deneme kopyası, sınırlı bir süre için ücretsiz olarak verilebilir ("Değerlendirme Kopyası"). Lisanslı Yazılımın belirli özellikleri ve / veya işlevleri, Değerlendirme Kopyasında kilitlenebilir veya kullanılamayabilir. Lisanslı Yazılımın tüm özelliklerinden ve işlevlerinden yararlanmak için Lisans Alanın geçerli bir lisans etkinleştirme anahtarı satın alması gerekir. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımı geçerli bir lisans anahtarıyla etkinleştirdiği andan itibaren, Değerlendirme Kopyası bir Değerlendirme Kopyası olarak değerlendirilmeye son verecek ve bu Sözleşmenin tüm hükümleri bir bütün olarak uygulanmaya başlayacaktır.

8. SÜRE

Lisans Alanın satın almayı seçebileceği çeşitli Lisans türleri vardır. Lisans Alan bir ömür boyu lisans satın almayı seçerse, lisansı feshedilene kadar kullanabilirsiniz. Belirli bir süre için bir lisans satın almayı seçerseniz, onu yalnızca belirli bir süre boyunca kullanabilirsiniz. Lisansı, tüm kopyaları ile birlikte Yazılımı imha ederek istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bu Sözleşmenin herhangi bir şartına veya şartına uymadığınız takdirde Lisans otomatik olarak feshedilecek veya başka bir şekilde geçerliliğini yitirecektir. Lisansın sona ermesinden hemen sonra Yazılımı tüm kopyalarıyla birlikte imha edecek ve kullanmayı bırakacaksınız.

9. LİSANS DEVRİ

Lisans Alan, Lisans Verenin önceden yazılı izni olmadan bu EULA ile verilen Lisanslı Yazılımı veya Lisansı kiralayamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, atayamaz, alt lisansını veremez, yeniden dağıtamaz veya devredemez.

10. YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa, bu Sözleşmenin Süresi boyunca zaman zaman ücretsiz olarak Yazılım Güncellemeleri ve / veya İçerik Güncellemeleri sağlayabilir. Lisans Veren, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Lisans Alanın Yazılım Güncellemelerini ve / veya İçerik Güncellemelerini ücretsiz alıp alamayacağına veya Lisans Alanın Güncellemeler için ödeme yapıp yapmayacağına karar verebilir. Buradaki amaçlar doğrultusunda, "Güncelleme", Lisans Verenin Lisanslı'nın herhangi bir özelliğini iyileştirmek veya eklemek, silmek veya başka şekilde değiştirmek için Lisans Verenin amaçladığı teknik değişiklikler, güncellenmiş bilgiler, değiştirilmiş işlevler veya diğer değişiklikleri içeren Lisanslı Yazılımın yeni bir sürümü anlamına gelir. Yazılım. "İçerik Güncellemesi", Lisanslı Yazılım tarafından kullanılan içeriğin zaman zaman güncellenmesi gerekebilecek bir güncellemesi anlamına gelecektir. Lisanslı Yazılım önceki bir sürümün Güncellemesiyse, Lisans Alanın önceki sürüm için geçerli bir Lisansa sahip olması gerekir. Lisans Veren tarafından Lisans Alana sağlanan herhangi bir güncelleme, Lisans Alan Tarafın, bir Güncellemeyi almanın bir ön koşulu olarak Lisans Alan Tarafın Lisanslı Yazılımın önceki herhangi bir sürümünü kullanma haklarının tamamını feshedeceğini kabul ettiği şekilde, Lisans değişimi esasına göre yapılır. Ancak, Lisans Alan önceki sürümü yalnızca Güncellenmiş sürüme geçişe yardımcı olmak için kullanmaya devam edebilir. Bir Güncelleme yayınlandıktan sonra, Lisans Veren, Lisans Alana herhangi bir bildirimde bulunmaksızın önceki sürümler için hizmeti veya desteği durdurabilir. Yazılım Güncellemeleri ve / veya İçerik Güncellemeleri, Lisanslı Yazılım aracılığıyla veya Lisans Veren web sitelerinde sağlanabilir. Bu Lisans, Lisans Alanın bir Yazılım Yükseltmesi ve / veya yeni bir Lisanslı Yazılım sürümü edinmesine ve kullanmasına izin vermez. Lisanslı Yazılımın etkili bir şekilde çalışması için İçerik Güncellemeleri gerekebilir. Lisans Veren, Güncelleme Yazılımında veya Yükseltme Yazılımında yeni işlevler, müzik parçası, öğeler, resimler, videolar ekleyebilir veya orijinal işlevleri, müzik parçasını, öğeleri, resimleri ve videoları silebilir.

11. FİKRİ MÜLKİYET MÜLKİYETİ

Lisanslı Yazılım ve Lisans Alan Tarafın yaptığı tüm yetkili kopyalar, Lisans Verenin fikri mülkiyetidir ve Lisans Verene ve fikri mülkiyeti Lisans Verene lisanslanan üçüncü şahıslara aittir. Lisanslı Yazılımın yapısı, organizasyonu ve kodu, Lisans Verenin ve bu üçüncü şahısların değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Lisanslı Yazılım, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakkı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalar ve uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, Lisans Alan Tarafa Lisanslı Yazılım üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı verilmez. Lisans Alan, Lisans Verenin önceden açık yazılı izni olmadan, Lisanslı Yazılım veya Lisans Veren ile ilgili herhangi bir kamuya açık açıklama yapamaz veya yayınlayamaz.

12. DESTEK

Lisans Veren, bu EULA'ya göre Lisans Alan Tarafa Lisanslı Yazılım ile ilgili herhangi bir teknik destek hizmeti sağlamak zorunda değildir; ancak Lisans Alan, ek bir ücret karşılığında ek destek hizmetleri talep edebilir veya Lisans Verenin bu EULA'nın süresi boyunca zaman zaman sunabileceği gibi ücretsiz e-posta desteği alabilir. E-posta desteği, kurulum ve sorun giderme için iş öncelikli teknik desteği ve yükseltme ve bakım kapsamını içerir.

13. WIDSMOB TARAFINDAN FESİH

8. Madde'de belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak, WidsMob, aşağıdaki durumlarda Lisans Alana yazılı bildirimde bulunduktan hemen sonra bu EULA'yı feshetme hakkına sahip olacaktır; Lisans Alan, bu EULA kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini telafi etme kabiliyetine sahip olmayan önemli bir ihlalde bulunursa veya Lisans Alan, bu EULA kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, bir belgenin alınmasından sonra on beş (15) takvim günü içinde düzeltilmeyen önemli bir ihlalde bulunursa WidsMob'dan bildirim. Bu EULA'nın feshi, fesihten önce tahakkuk eden veya fesihten sonra da geçerliliğini sürdürmesi amaçlanan taraflardan herhangi birinin haklarını, yükümlülüklerini veya yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

14. LİSANSLI YAZILIM HAKKINDA GARANTİ VERİLMEMESİ

LİSANSLI YAZILIM, LİSANS ALAN'A "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. LİSANS VEREN VE LİSANS VEREN TEDARİKÇİLER, BAĞLI KURULUŞLAR, TEMSİLCİLER, ÇALIŞANLAR KULLANIMI VEYA PERFORMANSI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. LİSANS VEREN VE LİSANS VEREN BAĞLI KURULUŞLARI, ÜÇÜNCÜ TARAF OLMAYANLAR DAHİL OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR KONUDA HERHANGİ BİR KONUDA HİÇBİR GARANTİ, KOŞUL, TEMSİL YA DA HÜKÜMDE (YASAL, ORTAK YASA, ÖZEL, KULLANIM VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE AÇIK VEYA ZIMNİ) LİSANS ALANIN YARGI ALANINDAKİ UYGULANABİLİR YASALAR TARAFINDAN HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK GARANTİ KAPSAMINDA, HAKLAR, SATILABİLİRLİK, ENTEGRASYON, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, WIDSMOB YAZILIMININ KULLANILMASININ TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE TATMİN KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK İLE İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDİYORSUNUZ. WIDSMOB VEYA YETKİLİ BİR TEMSİLCİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE GARANTİ OLUŞTURMAZ.

YAZILIM "AÇIK KAYNAK" MATERYALLERİ İÇEREBİLİR (ÖRNEĞİN, AÇIK KAYNAĞA TABİ HERHANGİ BİR YAZILIM, COPYLEFT, GNU GENEL KAMU LİSANSI, KÜTÜPHANE GENEL KAMU LİSANSI, KÜTÜPHANE GENEL KAMU LİSANSI, BÜYÜK YAZILIM LİSANSI, BÜYÜK YAZILIM LİSANSI , APACHE VEYA KAMU ALAN LİSANSLARI VEYA BENZER LİSANS). WIDSMOB, YAZILIMDA BULUNAN AÇIK KAYNAK MATERYALLERİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BU EULA'NIN SORUMLULUĞUN REDDİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

15. SINIRLI SORUMLULUK

HİÇBİR DURUMDA LİSANS VEREN VEYA LİSANS VERENİN BAĞLI KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ HİÇBİR ZARAR, TALEP VEYA MALİYETLERDEN YA DA SONUÇTA OLAN HERHANGİ BİR, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA, KAZANÇ, KAZANÇ ZARAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ LİSANS VERENİN TEMSİLCİSİ VEYA LİSANS VERENİN BAĞLI KURULUŞLARINDAN BİRİ BU TÜR KAYIP, ZARAR, TALEP VEYA MALİYET OLASILIĞI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİASI HAKKINDA TAVSİYE EDİLMİŞ OLSA BİLE. BU SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR LİSANS ALANIN YARGI YETKİSİNDE UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. LİSANS VERENİN VE LİSANS VEREN BAĞLI KURULUŞLARININ, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN TOPLAM SORUMLULUĞU, VARSA LİSANS ALANIN LİSANSLI YAZILIM İÇİN ÖDEDİĞİ ÜCRETLERLE SINIRLIDIR.

YAZILIM, WIDSMOB'UN SORUMLU OLABİLECEĞİ BAŞKA BİRİNİN HAK İHLALİNE İLİŞKİN TEHDİTLİ, POTANSİYEL VEYA GERÇEK BİR TALEBİNE TABİ OLURSA, LİSANS ALAN, YAZILIMI KULLANMAYI DURDURMAK VE YAZILIMI DAHİL ETMEKTEN SONRA SİLMEK İÇİN ÖNEMLİ VE MAKUL ÇABALAR YAPACAKTIR. ), WIDSMOB, LİSANS SAHİBİNE DEĞİŞTİRİLMİŞ VEYA GÜNCELLENMİŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ YAZILIMI ÜCRETSİZ SAĞLAYABİLİR. BU TÜR DURUMLARDA, WIDSMOB SİZE KARŞI BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLER TAŞIMAYACAKTIR.

16. TAZMİNAT

LİSANS ALAN, LİSANS SAHİBİNİN ÜÇÜNCÜ YA DA YAZILIMIN YASAL YASALLARINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR VE TÜM TAZMİNAT, KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK, ZARAR, PARA, CEZA, MALİYET VE MASRAFLARDAN (AVUKATIN ÜCRETLERİ DAHİL) TAZMİN EDECEK VE TUTAR. LİSANS ALANIN BU BÖLÜM KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BU SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİ VEYA FESHİNİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

17. SON KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİK

Lisanslı Yazılım, Lisans Alanın, Lisanslı Yazılımın kurulu olduğu bilgisayarda depolanacak içeriği girmesine olanak tanır (bu tür içerikler burada "Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" olarak anılacaktır). Lisans Alan Taraf, Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanımından, saklamasından ve ifşa etmekten yalnızca kendisi sorumludur. Lisans Alan Taraf, Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği yalnızca sağduyunun kullanılmasıyla tutarlı bir şekilde sorumlu bir şekilde kullanabilir. Lisanslı Yazılım, Lisans Alanın, Lisans Alan dışındaki kişilerin halka açık olmayan kişisel bilgilerini oluşturan İçeriği girmesine, kopyalamasına ve düzenlemesine izin verebilir; Lisans Alan, ilgili olduğu kişilerin açık rızası olmadan bu tür bilgileri kullanmayacak, depolamayacak veya ifşa etmeyecektir. Lisans Alan, Lisans Alan'ın amaçlanan kullanımının uygun olup olmadığına veya Lisans Alan'ın yazılı izne ihtiyacı olup olmadığına veya diğer yasal sorunların dikkate alınması gerekip gerekmediğine karar vermekte güçlük çekiyorsa, Lisans Veren, Lisans Alan'ı yetkili bir hukuk danışmanı aramaya şiddetle teşvik eder. Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa bu kararın verilmesinde yardımcı olmayacağı gibi, Lisans Alan Tarafa fikri mülkiyet hakları veya gizlilik yasalarına ilişkin yasal tavsiye de veremez.

Lisans Alan, yalnızca Lisans Alan Tarafa ait olan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanabilir ve burada başkalarının haklarını ihlal etmeyecektir. Lisans Veren, İçeriğin hiçbirini veya tamamını düzenlemeyecek veya izlemeyecektir; Bu nedenle Lisans Alan, bunların izlenmesi için münhasır sorumluluk üstlenir. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımı yasa dışı, müstehcen, ahlaksız, karalayıcı, ırksal veya etnik nefreti kışkırtan veya başkalarının haklarını ihlal eden veya başka herhangi bir şekilde sakıncalı içerikle bağlantılı olarak kullanamaz.

Lisans Alan, Lisans Alan'ın içeriğinin doğruluğunu ve eksiksizliğini bağımsız olarak doğrulamaktan sorumludur (örn. Kullanım kılavuzları, parça katalogları, şemalar, yazma diyagramları, montaj talimatları, bakım kılavuzları, mimari sunumlar veya diğer materyalleri kullanarak oluşturduğunuz ve / veya değiştirdiğiniz diğer malzemeler için herhangi bir teknik resim veya diyagram) Yazılımımız).

Lisans Alan, yalnızca Lisans Alan Tarafa ait olan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanabilir ve burada başkalarının haklarını ihlal etmeyecektir. Lisans Veren, İçeriğin hiçbirini veya tamamını düzenlemeyecek veya izlemeyecektir; Bu nedenle Lisans Alan, bunların izlenmesi için münhasır sorumluluk üstlenir. Lisans Alan, Lisanslı Yazılımı yasa dışı, müstehcen, ahlaksız, karalayıcı, ırksal veya etnik nefreti kışkırtan veya başkalarının haklarını ihlal eden veya başka herhangi bir şekilde sakıncalı içerikle bağlantılı olarak kullanamaz.

Lisans Alan veya Lisans Alanın avukatı, Lisans Alan Tarafın, Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin bölümlerini kullanmak için kanunen yazılı izin alması gerektiğini belirlerse, Lisans Alan, İçeriğin çoğaltılması, yeniden dağıtılması veya değiştirilmesi için ilgili materyallerin uygun sahibinden izin istemelidir ( Lisanslı Yazılımda bahsedilebileceği üzere). Öte yandan, Lisans Alan veya Lisans Alanın avukatı, devam etmenin ve Lisanslı Yazılımdan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin dahil edilmesine izin verildiğine karar verirse, Lisans Veren, Lisans Alan Taraftan, Lisanslı yazılıma atıfta bulunurken Lisans Verenin ticari markalarını doğru bir şekilde belirtmesini ister. Lisans Alan Tarafın kağıt, proje veya ürününün bildirim veya telif hakkı kısmı. Lisans Alan, Lisans Alan Tarafın herhangi bir veya tüm İçeriği kullanması veya dağıtmasından kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan tüm talepler, zararlar, avukatlık ücretleri, masrafları ve davalardan Lisans Vereni ve Lisans Veren tedarikçileri tazmin edecek, zararsız tutacak ve savunacaktır. Lisanslı Yazılım.

18. İHRACAT KISITLAMALARI

Lisanslı yazılımı, Birleşmiş Milletler veya ABD tarafından yaptırım uygulanan hiçbir ülke veya bölgeye kullanamaz veya başka bir şekilde ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Lisanslı yazılımı kullanarak, bu tür ülkelerde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

19. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu anlaşma, kanunlar ihtilafına etki etmeden Çin Halk Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Bu anlaşmadan kaynaklanan veya bu anlaşmayla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf, yargı bölgenizdeki yerel yasaların yasaklamadığı ölçüde, Hongkong Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından yürürlükteki kurallarına göre çözümlenecektir.

YAZILIMI KURARAK KABUL EDEREK, ÖNCEKİLERİ OKUYDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI VE HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. AYRICA BU SÖZLEŞMENİN TARAFLAR ARASINDAKİ TAM VE ÖZEL SÖZLEŞME BEYANI OLDUĞUNU VE ÖNERİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI TÜM SÖZLÜ VEYA YAZILI ANLAŞMALARI VE BURADA BELİRTİLEN TARAFLAR ARASINDAKİ DİĞER İLETİŞİMLERİ YERİNE ALDIĞINI KABUL EDERSİNİZ.